FANDOM


Elemental HERO Marine Neos
E・HERO(エレメンタルヒーロー) マリン・ネオス
ElementalHEROMarineNeos-LCGX-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー マリン・ネオス
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
マリン・ネオス
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Marin Neosu
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2300
 Mã số 05128859
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác