FANDOM


Elemental HERO Marine Neos
E・HERO マリン・ネオス
ElementalHEROMarineNeos.png
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỦY WATER.svg
CẤP SAO 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2800/2300
Mã số 05128859
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Marine Dolphin"

Lần đầu phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách bằng cách xáo trộn các lá bài nó yêu cầu mà bạn đang điều khiển vào trong Bộ bài. (Bạn không cần sử dụng "Polymerization"). Một lần một lượt: Bạn có thể tiêu diệt 1 lá bài bất kỳ ở trên tay của đối phương.

English Description
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Marine Dolphin"

Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can destroy 1 random card in your opponent's hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên