FANDOM


Elemental HERO Necroshade
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ネクロダークマン
ElementalHERONecroshade-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Hắc Chiêu Hồn
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ネクロダークマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ネクロダークマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Nekurodākuman
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Necrodarkman
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 네크로다크맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1800
 Mã số 89252153
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác