FANDOM


Elemental HERO Neo Bubbleman
E・HERO バブルマン・ネオ
ElementalHERONeoBubbleman
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 800/1200
Mã số 05285665
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này không thể được Triệu hồi Thường hay Úp. Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt ngoại trừ Triệu hồi Đặc biệt bằng cách gửi "Elemental HERO Bubbleman" ở trên sân chơi của bạn và "Metamorphosis" trong tay của bạn xuống Mộ bài. Lá bài này có tên được xem như là "Elemental HERO Bubbleman" khi nó ở mặt-ngửa trên sân chơi. Tiêu diệt quái thú của đối phương chiến đấu với lá bài này ở cuối Bước tính Thiệt hại.
English Description
This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except by sending "Elemental HERO Bubbleman" on your side of the field and "Metamorphosis" in your hand to the Graveyard. This card's name is treated as "Elemental HERO Bubbleman" while it is face-up on the field. Destroy an opponent's monster that battles with this card at the end of the Damage Step.