FANDOM


Elemental HERO Nova Master
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ノヴァマスター
ElementalHERONovaMaster-BLLR-EN-UR-1E
 Tên Việt ANH HÙNG Nguyên Tố Tân Tinh Sử
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ノヴァマスター
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ノヴァマスター
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Nova Masutā
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 노바마스터
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 01945387
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.