FANDOM


Elemental HERO Ocean
E・HERO(エレメンタルヒーロー) オーシャン
ElementalHEROOcean-SDHS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー オーシャン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
オーシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Ōshan
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 오션
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1200
 Mã số 37195861
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.