FANDOM


Elemental HERO Shadow Mist
E・HERO(エレメンタルヒーロー) シャドー・ミスト
ElementalHEROShadowMist-SDHS-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー シャドー・ミスト
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
シャドー・ミスト
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīro Shadō Misuto
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 섀도우 미스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1500
 Mã số 50720316
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác