Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Elemental HERO Shadow Mist

6.779bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Elemental HERO Shadow Mist
E・HERO(エレメンタルヒーロー) シャドー・ミスト
ElementalHEROShadowMist-SDHS-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー シャドー・ミスト
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
シャドー・ミスト
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīro Shadō Misuto
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 섀도우 미스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 ATK / DEF 1000 / 1500
 Mã số 50720316
 Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger, Condition
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên