FANDOM


Elemental HERO Sparkman
E・HERO スパークマン
300px-ElementalHEROSparkman-RYMP-EN-C-1E
Nhóm liên quan Elemental HEROHERO
Loại bài Quái thú Thường
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior
ATK/DEF 1600/1400
Mã số 20721928
Mô tả Tiểu sử
Một Người hùng Nguyên tố và là một chiến binh của ánh sáng thành thạo rất nhiều loại vũ khí. Tuyệt chiêu tia chớp ánh sáng của anh ấy cắt đứt con đường của sự hèn hạ.
English Description
An Elemental HERO and a warrior of light who proficiently wields many kinds of armaments. His Static Shockwave cuts off the path of villainy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.