FANDOMElemental HERO Stratos
E・HERO(エレメンタルヒーロー) エアーマン
ElementalHEROStratos-RYMP-EN-C-1E
 Tên Việt Người hùng không gian
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー エアーマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
エアーマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Eāman
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Airman
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 에어맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 300
 Mã số 40044918
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 2
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.