Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Elemental HERO The Shining

7.194bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Elemental HERO The Shining
E・HEROThe シャイニング
ElementalHEROTheShining.jpg
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2600/2100
Mã số 22061412
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 "Elemental HERO" monster + 1 quái thú hệ ánh sáng
Phải được Triệu hồi Dung Hợp và không thể Triệu hồi Đặc biệt bằng cách khác. Lá bài này được tăng 300 ATK ứng với mỗi quái thú "Elemetal HERO" bị loại khỏi cuộc chơi. Khi lá bài này bị đưa xuống Mộ bài, bạn có thể chọn tối đa 2 quái thú "Elemental HERO" bị loại khỏi cuộc chơi, thêm chúng vào tay bạn.
English Description
1 "Elemental HERO" monster + 1 LIGHT monster
Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 300 ATK for each of your banished "Elemental HERO" monsters. When this card is sent from the field to the Graveyard: You can target up to 2 of your banished "Elemental HERO" monsters; add those targets to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên