FANDOM


Elemental HERO Thunder Giant
E・HERO サンダー・ジャイアント
ElementalHEROThunderGiant
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2400/1500
Mã số 61204971
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Sparkman" + "Elemental HERO Clayman"

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách nào khác. Một lần một lượt: Bạn có thể bỏ đi 1 lá bài trên tay để chỉ định 1 quái thú ngửa-mặt trên sân chơiđiểm Tấn công gốc nhỏ hơn điểm Tấn công của lá bài này làm mục tiêu; tiêu diệt mục tiêu đó.

English Description
"Elemental HERO Sparkman" + "Elemental HERO Clayman"

Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can discard 1 card to target 1 face-up monster on the field with original ATK less than the ATK of this card; destroy that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên