FANDOM


Elemental HERO Wildheart
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ワイルドマン
ElementalHEROWildheart-SDHS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ワイルドマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ワイルドマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Wairudoman
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Wildman
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 와일드맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1600
 Mã số 86188410
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên