FANDOM


Elemental Mistress Doriado
精霊術師(エレメンタルマスター) ドリアード
ElementalMistressDoriado-DR3-EN-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
精霊術師
エレメンタルマスター ドリアード
 Tên Nhật (Chuẩn) 精霊術師
エレメンタルマスター
ドリアード
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Masutā Doriādo
 Tên Nhật (Dịch) Elemental Master Doriado
 Tên Hàn 엘리멘틀 마스터 드리야드
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1400
 Mã số 99414168
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên