FANDOM


Emergency Provisions
非常食
EmergencyProvisions
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 53046408
Mô tả Hiệu ứng
Đưa một số Bài PhépBẫy khác bạn điều khiển vào Mộ bài. Tăng 1000 Điểm Gốc ứng với mỗi lá đã đưa vào.
English Description
Send any number of other Spell and Trap Cards you control to the Graveyard. Gain 1000 Life Points for each card sent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên