FANDOM


Empowerment
(しょう)()(そう)(ちゃく)
Empowerment-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
そう
ちゃく
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
そう
ちゃく
 Tên Nhật (rōmaji) Shōma Sōchaku
 Tên Nhật (Dịch) Calling Magic-Equipment
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 54250060
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên