FANDOM


Enchanting Mermaid
(こう)(こつ)人魚(マーメイド)
EnchantingMermaid-LOB-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
こう
こつの
人魚
マーメイド
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
こつ
の人魚
マーメイド
 Tên Nhật (rōmaji) Kōkotsu no Māmeido
 Tên Nhật (Dịch) Ecstasy Mermaid
 Tên Hàn 황홀한 인어
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fish
 CÔNG / THỦ 1200 / 900
 Mã số 75376965
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.