FANDOM


Enervating Mist
(すい)(じゃく)(きり)
EnervatingMist-DR3-EN-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
すい
じゃくの
きり
 Tên Nhật (Chuẩn)
すい
じゃく
の霧
きり
 Tên Nhật (rōmaji) Suijaku no Kiri
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 26022485
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]