FANDOM


Performapal Handsome Liger
EM(エンタメイト)ハンサムライガー
PerformapalHandsomeLiger-VJMP-JP-UR
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトハンサムライガー
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ハンサムライガー
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Hansamuraigā
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Handsome Liger
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 400
 Mã số 55997110
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.