FANDOM


Performapal Handsome Liger
EM(エンタメイト)ハンサムライガー
PerformapalHandsomeLiger-VJMP-JP-UR
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトハンサムライガー
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ハンサムライガー
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Hansamuraigā
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Handsome Liger
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 400
 Mã số 55997110
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác