FANDOM


Escalation of the Monarchs
連撃(れんげき)帝王(ていおう)
EscalationoftheMonarchs-PRIO-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
連撃
れんげきの
帝王
ていおう
 Tên Nhật (Chuẩn) 連撃
れんげき
の帝王
ていおう
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 18235309
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]