FANDOM


Evigishki Gustkraken
イビリチュア・ガストクラーケ
EvigishkiGustkraken-HA06-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật イビリチュア・ガストクラーケ
 Tên Hàn 이비리추어 가스트크라케
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 45222299
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 2 TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên