Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Evigishki Mind Augus

7.486bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Evigishki Mind Augus
イビリチュア・マインドオーガス
300px
 Tên Nhật イビリチュア・マインドオーガス
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 11877465
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Limited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên