FANDOM


Evil Dragon Ananta
(じゃ)(りゅう)アナンタ
EvilDragonAnanta-PP02-EN-ScR-UE
 Tên Việt Thất Đầu Xà Quỷ Long
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
りゅうアナンタ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
りゅう
アナンタ
 Tên Nhật (rōmaji) Jaryū Ananta
 Tên Hàn 사룡 아난타
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 08400623
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác