FANDOM


Evil Dragon Ananta
(じゃ)(りゅう)アナンタ
EvilDragonAnanta-PP02-EN-ScR-UE
 Tên Việt Thất Đầu Xà Quỷ Long
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
りゅうアナンタ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
りゅう
アナンタ
 Tên Nhật (rōmaji) Jaryū Ananta
 Tên Hàn 사룡 아난타
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 08400623
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.