FANDOM


Evil HERO Dark Gaia
E-HERO(イービルヒーロー) ダーク・ガイア
EvilHERODarkGaia-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー ダーク・ガイア
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
ダーク・ガイア
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Dāku Gaia
 Tên Hàn 이블 히어로 다크 가이아
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Mã số 58332301
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác