FANDOM


Evil HERO Dark Gaia
E-HERO(イービルヒーロー) ダーク・ガイア
EvilHERODarkGaia-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー ダーク・ガイア
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
ダーク・ガイア
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Dāku Gaia
 Tên Hàn 이블 히어로 다크 가이아
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Mã số 58332301
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên