FANDOM


Evil HERO Dark Gaia
E-HERO(イービルヒーロー) ダーク・ガイア
EvilHERODarkGaia-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー ダーク・ガイア
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
ダーク・ガイア
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Dāku Gaia
 Tên Hàn 이블 히어로 다크 가이아
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Mã số 58332301
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.