FANDOM


Evil HERO Infernal Gainer
E-HERO(イービルヒーロー) ヘル・ゲイナー
EvilHEROInfernalGainer-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー ヘル・ゲイナー
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
ヘル・ゲイナー
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Heru Geinā
 Tên Nhật (Dịch) Evil HERO Hell Gainer
 Tên Hàn 이블 히어로 헬게이너
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 0
 Mã số 95943058
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.