FANDOM


Evil HERO Infernal Prodigy
E-HERO(イービルヒーロー) ヘル・ブラット
EvilHEROInfernalProdigy-LCGX-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー ヘル・ブラット
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
ヘル・ブラット
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Heru Buratto
 Tên Nhật (Dịch) Evil HERO Hell Brat
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 600
 Mã số 50304345
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.