FANDOM


Evil HERO Infernal Prodigy
E-HERO(イービルヒーロー) ヘル・ブラット
EvilHEROInfernalProdigy-LCGX-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー ヘル・ブラット
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
ヘル・ブラット
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Heru Buratto
 Tên Nhật (Dịch) Evil HERO Hell Brat
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 600
 Mã số 50304345
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác