FANDOM


Evil HERO Infernal Prodigy
E-HERO(イービルヒーロー) ヘル・ブラット
EvilHEROInfernalProdigy-LCGX-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー ヘル・ブラット
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
ヘル・ブラット
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Heru Buratto
 Tên Nhật (Dịch) Evil HERO Hell Brat
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 600
 Mã số 50304345
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên