FANDOM


Evil HERO Inferno Wing
E-HERO(イービルヒーロー) インフェルノ・ウィング
EvilHEROInfernoWing-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Việt Người Hùng Ma Quỷ Tử Dực Cấm Vệ
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー インフェルノ・ウィング
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
インフェルノ・ウィング
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Inferuno Wingu
 Tên Hàn 이블히어로인페르노윙
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1200
 Mã số 22160245
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác