FANDOM


Evil HERO Lightning Golem
E-HERO(イービルヒーロー) ライトニング・ゴーレム
EvilHEROLightningGolem-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー ライトニング・ゴーレム
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
ライトニング・ゴーレム
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Raitoningu Gōremu
 Tên Hàn 엘리멘틀히어로라이트닝골렘
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Mã số 21947653
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.