FANDOM


Evil HERO Lightning Golem
E-HERO(イービルヒーロー) ライトニング・ゴーレム
EvilHEROLightningGolem-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Việt Người Hùng Ma Quỷ Lôi Thạch Cấm Vệ
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー ライトニング・ゴーレム
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
ライトニング・ゴーレム
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Raitoningu Gōremu
 Tên Hàn 엘리멘틀히어로라이트닝골렘
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Mã số 21947653
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác