FANDOM


Evil HERO Lightning Golem
E-HERO(イービルヒーロー) ライトニング・ゴーレム
EvilHEROLightningGolem-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー ライトニング・ゴーレム
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
ライトニング・ゴーレム
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Raitoningu Gōremu
 Tên Hàn 엘리멘틀히어로라이트닝골렘
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Mã số 21947653
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên