FANDOM


Evil HERO Malicious Fiend
E-HERO(イービルヒーロー) マリシャス・デビル
EvilHEROMaliciousFiend-LCGX-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー マリシャス・デビル
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
マリシャス・デビル
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Marishasu Debiru
 Tên Nhật (Dịch) Evil HERO Malicious Devil
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 2100
 Mã số 86676862
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên