FANDOM


Evil HERO Malicious Fiend
E-HERO(イービルヒーロー) マリシャス・デビル
EvilHEROMaliciousFiend-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー マリシャス・デビル
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
マリシャス・デビル
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Marishasu Debiru
 Tên Nhật (Dịch) Evil HERO Malicious Devil
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 2100
 Mã số 86676862
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác