FANDOM


Evil HERO Wild Cyclone
E-HERO(イービルヒーロー) ワイルド・サイクロン
EvilHEROWildCyclone-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー ワイルド・サイクロン
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
ワイルド・サイクロン
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Wairudo Saikuron
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 2300
 Mã số 13293158
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác