FANDOM


Evilswarm Coppelia
ヴェルズ・コッペリアル
EvilswarmCoppelia-HA07-EN-SR-1E
 Tên Nhật ヴェルズ・コッペリアル
 Tên Nhật (rōmaji) Veruzu Kopperiaru
 Tên Nhật (Dịch) Verz Coppélial
 Tên Hàn 벨즈 코페리얼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2450 / 2050
 Mã số 77841719
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên