FANDOM


Evilswarm Coppelia
ヴェルズ・コッペリアル
EvilswarmCoppelia-HA07-EN-SR-1E
 Tên Nhật ヴェルズ・コッペリアル
 Tên Nhật (rōmaji) Veruzu Kopperiaru
 Tên Nhật (Dịch) Verz Coppélial
 Tên Hàn 벨즈 코페리얼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2450 / 2050
 Mã số 77841719
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.