FANDOM


Evilswarm Ouroboros
ヴェルズ・ウロボロス
EvilswarmOuroboros-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Nhật ヴェルズ・ウロボロス
 Tên Nhật (rōmaji) Veruzu Uroborosu
 Tên Nhật (Dịch) Verz Ouroboros
 Tên Hàn 벨즈 우로보로스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2750 / 1950
 Mã số 38273745
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.