FANDOM


Evilswarm Ouroboros
ヴェルズ・ウロボロス
EvilswarmOuroboros-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Nhật ヴェルズ・ウロボロス
 Tên Nhật (rōmaji) Veruzu Uroborosu
 Tên Nhật (Dịch) Verz Ouroboros
 Tên Hàn 벨즈 우로보로스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2750 / 1950
 Mã số 38273745
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.