FANDOM


Evilswarm Zahak
ヴェルズ・ザッハーク
EvilswarmZahak-SR02-EN-C-1E
 Tên Nhật ヴェルズ・ザッハーク
 Tên Nhật (rōmaji) Veruzu Zahhāku
 Tên Nhật (Dịch) Verz Zahhak
 Tên Hàn 벨즈 자하크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1850 / 850
 Mã số 03536537
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác