FANDOM


Evo-Instant
突然進化
EvoInstant.png
Nhóm liên quan EvolEvo-
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 24362891
Mô tả Hiệu ứng
Hi sinh 1 quái thú Reptile-Type; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Evolsaur từ Bộ bài chính của bạn.
English Description
Tribute 1 Reptile-Type monster; Special Summon 1 "Evolsaur" monster from your Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên