Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Evolzar Laggia

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Evolzar Laggia
エヴォルカイザー・ラギア
EvolzarLaggia-CT09-EN-SR-LE.png
 Tên Nhật エヴォルカイザー・ラギア
 Tên Nhật (rōmaji) Evorukaizā Ragia
 Tên Nhật (Dịch) Evolkaiser Laggia
 Tên Hàn 에볼카이저 라기어
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 74294676
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên