FANDOM


Exchange
エクスチェンジ
Exchange-YGLD-EN-C-1E
 Tên Nhật エクスチェンジ
 Tên Nhật (rōmaji) Ekusuchenji
 Tên Hàn 익스체인지
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 05556668
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]