FANDOM


Exodia the Forbidden One
(ふう)(いん)されしエクゾディア
ExodiatheForbiddenOne-LCYW-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ふう
いんされしエクゾディア
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
いん
されしエクゾディア
 Tên Hàn 봉인된 엑조디아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 33396948
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên