FANDOM


Exterio's Fang
エクストリオの牙
Exterio'sFangSTBL-EN-C-1E
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Phản hồi Counter
Mã số 68456353
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ Kích hoạt nếu bạn điều khiển một quái thú "Naturia" mặt-ngửa và có ít nhất 1 lá bài trên tay. Vô hiệu hóa sự kích hoạt của một Bài Phép/Bài Bẫy của đối phương và phá hủy nó. Sau đó, đưa 1 lá bài từ tay bạn vào Mộ bài.
English Description
Activate only if you control a face-up "Naturia" monster and have at least 1 card in your hand. Negate the activation of an opponent's Spell/Trap Card and destroy it. Then, send 1 card from your hand to the Graveyard.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên