FANDOM


Exxod, Master of The Guard
守護神エクゾード
ExxodMasterofTheGuard
Nhóm liên quan Sphinx
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 0/4000
Mã số 55737443
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này không thể được Triệu hồi Thường hoặc Úp. Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt ngoại trừ bằng cách Hi sinh 1 quái thú "sphinx". Mỗi lần 1 quái thú hệ THỔ được Triệu hồi Lật mặt trong khi lá bài này còn trên sân mặt-ngửa, gây 1000 thiệt hại cho đối thủ của bạn.
English Description
This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except by Tributing 1 "sphinx" monster. Each time an EARTH monster is Flip Summoned while this card remains face-up on the field, inflict 1000 damage to your opponent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên