Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Fabled Grimro

7.234bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Fabled Grimro
()(ごう)(しん)グリムロ
FabledGrimro-GLD5-EN-GUR-LE.png
 Tên Nhật (Kana)
ごう
しんグリムロ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
しん
グリムロ
 Tên Nhật (rōmaji) Magōshin Gurimuro
 Tên Nhật (Dịch) Demon Roar God Grimro
 Tên Hàn 마굉신 그리므로
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Mã số 24040093
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên