FANDOM


Fabled Raven
魔轟神レイヴン
FabledRaven.png
Nhóm liên quan Fabled
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 2 CG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fiend/Tuner
ATK/DEF 1300/1000
Mã số 47217354
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng lá bài trên tay bạn, và nếu bạn làm vậy, lá bài này sẽ được tăng 1 Cấp độ và 400 ATK với mỗi lá bài bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này.
English Description
Once per turn: You can discard any number of cards, and if you do, this card gains 1 Level and 400 ATK for each discarded card, until the end of this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên