FANDOM


Fabled Topi
魔轟神トピー
FabledTopi
Nhóm liên quan Fabled
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 500/200
Mã số 46833854
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu trong tay đối thủ của bạn có 2 lá bài hoặc nhiều hơn bạn đang đó, bạn có thể cho xem 1 quái thú "Fabled" trong tay bạn và Hiến tế lá bài ngửa-mặt này để chọn 2 bài Phép hoặc bài Bẫy đối phương điều khiển, và tiêu diệt chúng.
English Description
If your opponent has 2 or more cards in their hand than you do, you can reveal 1 "Fabled" monster in your hand and Tribute this face-up card to select 2 Spell or Trap Cards your opponent controls, and destroy them.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên