FANDOMFairy's Gift
(よう)(せい)(おく)りもの
FairysGift-LCYW-EN-SR-1E.jpg
 Tên Nhật (Kana)
よう
せいの
おくりもの
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せい
の贈
おく
りもの
 Tên Hàn 요정의 선물
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 1400 / 1000
 Mã số 68401546
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên