FANDOM


Fairy Box
モンスターBOX(ボックス)
FairyBox-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) モンスター
BOX
ボックス
 Tên Nhật (Chuẩn) モンスターBOX
ボックス
 Tên Nhật (rōmaji) Monsutā Bokkusu
 Tên Nhật (Dịch) Monster Box
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 21598948
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]