FANDOM


Fairy Tail - Snow
妖精伝姫(フェアリーテイル)-シラユキ
FairyTailSnow-TDIL-EN-SP-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
妖精伝姫
フェアリーテイル-シラユキ
 Tên Nhật (Chuẩn) 妖精伝姫
フェアリーテイル
-シラユキ
 Tên Nhật (rōmaji) Fearīteiru - Shirayuki
 Tên Nhật (Dịch) Fairy Tail - Snow White
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1850 / 1000
 Mã số 55623480
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 2 TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên