Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Fake Trap

5.913bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Fake Trap
(にせ)(もの)のわな
FakeTrap-DB1-EN-C-UE.jpg
 Tên Nhật (Kana)
にせ
もののわな
 Tên Nhật (Chuẩn)
にせ
もの
のわな
 Tên Hàn 가짜 함정
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
 Mã số 03027001
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên