FANDOM


Familiar-Possessed - Eria
ひょういそうちゃく-エリア
Familiar-Possessed-EriaDR04-EN-C-UE
Nhóm liên quan Familiar-Possessed
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1850/1500
Mã số 68881649
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể gửi 1 "Eria the Water Charmer" và 1 quái thú hệ Thủy bạn điều khiển vào mộ để Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay hoặc bộ bài của bạn. Nếu bạn làm vậy, lá này sẽ nhận hiệu ứng: Khi nó tấn công 1 quái thú ở thế thủDEF của quái thú đó nhỏ hơn ATK của lá này, gây thiệt hại chiến đấu dựa vào sự chênh lệch cho đối thủ của bạn.
English Description
You can send 1 "Eria the Water Charmer" and 1 WATER monster you control to the Graveyard to Special Summon this card from your hand or Deck. If you do, this card gets the following effect: ● During battle between this attacking card and a Defense Position monster whose DEF is lower than the ATK of this card, inflict the difference as Battle Damage to your opponent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên