FANDOM


+ Tất cả các effect có tạo Chain có Spell Speed 2 trở lên (bao gồm Quick-Play Spell, Trap Card, và effect có tạo chain của Continuous Trap Card) được gọi là Fast Effect. Đặc điểm chung của Fast Effect là chúng có thể được activate trong turn của đối phương nếu như điều kiện thích hợp.
+ Open Game State là trạng thái mà khi đó không có hành động hoặc Chain nào đang diễn ra. Các hành động chỉ có thể được thực hiện trong Open Game State bao gồm:

(1) Normal Summon, Set, Tribute Summon & Tribute Set Monster (ngoại trừ việc Normal Summon bằng Card Effect, ex. Ultimate Offering).
(2) Set 1 Card.
(3) Special Summon 1 Monster không tạo chain (ex. Cyber Dragon, Synchro Summon, Xyz Summon, Contact Fusion...)
(4) Thay đổi Position của 1 Monster bằng cách thông thường.
(5) Normal Draw trong Draw Phase
(6) Declare Attack
(7) Chuyển sang Phase kế tiếp, hoặc bước kế tiếp trong 1 Phase.
(8) Activate Spell Card có Spell Speed 1.
(9) Activate 1 Ignition Effect.

Bất cứ khi nào người chơi làm 1 hành động, Open Game State sẽ bị mất đi và người chơi có quyền response lại hành động đó bằng các Fast Effect.

Chain Rules
(10) Khi turn player thực hiện 1 hành động nào đó (game state không còn Open), turn player luôn có quyền sử dụng Fast Effect trước đối phương.
(11) Khi một effect được activate hoặc được Trigger, quyền sử dụng Fast Effect tiếp theo sẽ được chuyển cho đối phương.
(12) Nếu đối phương không có phản ứng, người chơi mới có thể tự chain lên Fast Effect của chính mình. Lúc này lại tiếp tục áp dụng (11). Cho tới khi cả 2 người không Chain thêm gì nữa, và Chain sẽ resolve.
(13) Sau khi Chain resolve xong, lúc này Turn Player là người có quyền sử dụng Fast effect.
(14) Nếu như Turn Player pass quyền sử dụng Fast Effect cho đối phương, và đối phương cũng pass, game state sẽ trở về open.

Dưới đây là một số ví dụ cho mọi người dễ hiểu:

  • Turn Player là A
  • Opponent là B

Trường hợp 1:
- A Summon Rescue Rabbit.
- B activate Effect Veiler, target Rescue Rabbit.

  • So với trước đây, A có quyền sử dụng "Priority" của mình để activate Ignition Effect của Rescue Rabbit tại Chain 1. Tuy nhiên theo điều (9) thì điều này không hợp lệ, do việc Summon Rescue Rabbit đã làm cho game state không còn open nữa. Lúc này, B có quyền activate Fast Effect của mình (Effect Veiler) để target Rescue Rabbit.

Trường hợp 2:
- B set Trap Dustshoot
- Hand A đang có 3 card. Draw Phase, A draw được Mystical Space Typhoon.

  • Draw 1 card của Normal Draw làm game mất đi Open State (5), theo như (10) lúc này A có quyền sử dụng Fast Effect trước đối phương. A activate Mystical Space Typhoon target 1 Spell/Trap trên field. Lúc này B không activate được Trap Dustshoot nữa vì hand A đã không còn đủ 4 card.

Trường hợp 3:
- Field B đang có 1 Master Hyperion và 1 Pulling the Rug đang Set.
- Field A đang có 1 King Tiger Wanghu và 1 TG1-EM1
- A Summon T.G. Warwolf

  • Lúc này, effect của King Tiger Wanghu sẽ Trigger, tạo thành chain 1. Do King Tiger Wanghu của A, do đó B được respond lại effect này bằng Fast Effect trước khi A có thể tự chain (TG1-EM1) lên effect của Wanghu theo (11).

- B chain vào effect của "King Tiger Wanghu" bằng "Pulling the Rug".
- A không thể activate TG1-EM1 được nữa (do Pulling the Rug có Spell Speed 3).
Kết quả "King Tiger Wanghu" bị destroy bởi effect của "Pulling the Rug".

Trường hợp 4:
- B control Formula Synchron và 1 Non-Tuner.
- A có ý định end Main Phase 1 và pass quyền sử dụng Fast effect cho đối phương.

- B activate Quick Effect của Formula Synchron.
- A chain "Book of Moon" target Formula Synchron.
- B chain "Dark Bribe" để negate Book of Moon.

  • Sau khi Chain resolve hết, game state trở lại Open và người chơi A có quyền tiếp tục Main Phase 1 của mình, thực hiện những hành động có thể trong Open State tại MP1 (giả sử quay 1 Monster trên field sang DEF) cho tới khi cả 2 người không có ai muốn activate thêm Fast Effect nào nữa (cả 2 cùng pass), và game chuyển sang Phase tiếp theo.

Nguồn: YGOVN

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên