FANDOM


Hiệu ứng Cấp tốc/Fast effects là sự kích hoạthiệu ứng của các lá bài có Mức Phép từ 2 hoặc cao hơn, bao gôm các Hiệu ứng Nhanh của quái thú, Bài Phép Tức thời, và Bài Bẫy (cũng bao gồm cả Quick-like Effects của Bài Phép/Bẫy).


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.