Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Felis, Lightsworn Archer

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Felis, Lightsworn Archer
ライトロード・アーチャー フェリス
FelisLightswornArcher-DUEA-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật ライトロード・アーチャー フェリス
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Āchā Ferisu
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Archer Felis
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast-Warrior / Tuner / Effect
 ATK / DEF 1100 / 2000
 Mã số 73176465
 Loại Hiệu ứng Summon, Summon, Trigger, Ignition
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên