FANDOM


Felis, Lightsworn Archer
ライトロード・アーチャー フェリス
FelisLightswornArcher-DUEA-EN-UR-1E
 Tên Nhật ライトロード・アーチャー フェリス
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Āchā Ferisu
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Archer Felis
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 2000
 Mã số 73176465
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác