FANDOM


Fencing Fire Ferret
火舞太刀(かまいたち)
FencingFireFerret-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
火舞太刀
かまいたち
 Tên Nhật (Chuẩn) 火舞太刀
かまいたち
 Tên Hàn 화무태도
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 600
 Mã số 97396380
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác