FANDOM


Fencing Fire Ferret
火舞太刀(かまいたち)
FencingFireFerret-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
火舞太刀
かまいたち
 Tên Nhật (Chuẩn) 火舞太刀
かまいたち
 Tên Hàn 화무태도
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 600
 Mã số 97396380
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.