FANDOM


Ferret Flames
イタチの(だい)(ぼう)(はつ)
FerretFlames-CORE-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana) イタチの
だい
ぼう
はつ
 Tên Nhật (Chuẩn) イタチの大
だい
ぼう
はつ
 Tên Nhật (rōmaji) Itachi no Daibōhatsu
 Tên Nhật (Dịch) Giant Weasel Explosion
 Tên Hàn 족제비의대폭발
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 31044787
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên