FANDOM


Ferret Flames
イタチの(だい)(ぼう)(はつ)
FerretFlames-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) イタチの
だい
ぼう
はつ
 Tên Nhật (Chuẩn) イタチの大
だい
ぼう
はつ
 Tên Nhật (rōmaji) Itachi no Daibōhatsu
 Tên Nhật (Dịch) Giant Weasel Explosion
 Tên Hàn 족제비의대폭발
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 31044787
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]